Energiemonitoring


Energiemonitoring, meten is weten!

 

Z-EP werkt met een aantal verschillende programma’s met betrekking tot energiemonitoring. Afhankelijk van uw behoefte krijgt u de mogelijkheid aangeboden om de energieverbruiken en –financiën van uw slimme gas- of elektriciteitsmeter te ontvangen in een overzichtelijk rapportage door u zelf ingericht. Per gewenste periode, ontvangt u een overzicht van uw elektriciteitsverbruik en uw (gecorrigeerd) gasverbruik. Deze gegevens zijn door Z-EP geanalyseerd en geduid. Ook zijn deze gegevens afgezet tegen een van te voren afgesproken streefverbruik. Zo kunt u in één oogopslag zien of u nog op koers ligt met de door u van te voren vastgestelde ambities.

Ook geeft energiemonitoring de energiebeheerders een terugkoppeling over hoe processen draaien in de huidige situatie, wat de resultaten zijn van besparingsmaatregelen en het kan ten slotte gebruikt worden om prognoses te maken van het energiegebruik in specifieke periodes of nieuwe situaties.
Het doel van energiemonitoring is om het management informatie te verschaffen, door middel van het bepalen van de relatie tussen het energiegebruik en KPI’s (Key Performance Indicators) zoals productie, gebouwbezetting, weersinvloeden, enzovoort. Behalve energiemonitoring kan Z-EP ook voor u een energiebalans opstellen van uw bedrijf. Daarmee kunt u in één oogopslag zien waar de meeste energie verbruikt wordt. Dit is een indicatie voor het vaststellen van de energiebesparingsmaatregelen.

Een andere aspect van monitoring is zicht op de basislast: hoeveel energie wordt er verbruikt op het moment dat u bedrijf gesloten is? En komt dit verbruik overeen met de verwachting? Met andere woorden: is er veel sluipverbruik en wat kunt u daaraan veranderen?

De implementatie van energiemonitoring levert vele voordelen op zoals:

  • Besparing op energiekosten: Dit varieert meestal tussen de 5% en 15% op de oorspronkelijke energiekosten
  • Verminderde uitstoot van broeikasgassen: door het lagere energiegebruik worden de emissies verminderd
  • Zicht op de mogelijkheid voor subsidies: projecten en investeringen om energie te besparen kunnen in aanmerking komen voor subsidies of fiscale voordelen
  • Verbeterde kostendoorbelasting: Door gebruik van aparte bemetering en monitoring kunnen de energie kosten exact verdeeld worden over de verschillende productie afdelingen. Deze kosten kunnen dan bij de kostprijs worden toegevoegd.
  • Verbeterde budgettering: Energiemonitoring is een krachtig hulpmiddel bij het anticiperen van de te verwachten variaties in energiekosten bij toekomstige veranderingen
  • Reductie van energieverlies: Monitoring kan gebruikt worden voor de analyse (en oplossing) van problemen met energieverliezen.

Z-EP is graag bereid om u te helpen met een optimale opzet voor de energiemonitoring in uw bedrijf

 

Monitoring