Metingen


Behalve een maatwerkadvies kan ik op verzoek ook metingen uitvoeren. Infrarood fotografie brengt verhelderend visueel in beeld waar bijvoorbeeld warmtelekkages in de gebouwschil zitten. Temperatuurmetingen tonen aan of de verwarming buiten de gebruiksuren daadwerkelijk uit staat. Monitoring van het energieverbruik laat zien of het energieverbruik overeenkomt met algemene kengetallen, of de basislast niet te hoog is, of piekshaving van...

Read More