Congrescentrum TU Delft


De Technische Universiteit in Delft is voor een deel gehuisvest in een aantal markante gebouwen, waaronder het Congrescentrum. Voor een energieadviseur een uitdaging om een dergelijk gebouw te scannen op actiepunten waarmee snel en simpel energie bespaard kan worden. Met veel enthousiasme uitgevoerd door Monique Zegers.

De meest interessante maatregel uit dit project is het laten maken van warmtebeeld foto’s. Door middel van warmtebeeld foto’s wordt zichtbaar in welke staat de isolatie van de buitenschil zich bevindt. Middels een kleurenindex wordt duidelijk waar de grootste warmteverliezen plaatsvinden. En zodoende ontstaat er snel inzicht  in de warmteverliezen van het pand. Inzicht waarmee beter en gericht geïsoleerd en dus bespaard kan worden.

2 TU-Delft-Aula