Dordrecht Stadhuis


Het stadhuis van Dordrecht is in 1383 door Vlaamse kooplieden gebouwd. Zij gebruikten het gebouw als markthal voor hun handel in lakense stoffen. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad in het gebouw en vond het zijn huidige bestemming als stadhuis.

Voor een dergelijk monumentaal pand een energiebesparingsadvies uit te brengen vraagt om een speciale aanpak. De buitenschil mag immers geen ander aanzicht krijgen. En ook het historische interieur  moet dezelfde sfeer blijven ademen. In nauw overleg met de opdrachtgever is een maatwerkadvies uitgebracht met actiepunten die het uiterlijk en de sfeer intact hebben gelaten.

Voor het Stadhuis van Dordrecht heb ik, naast een groot aantal andere besparende maatregelen, het plaatsen van isolerende beglazing geadviseerd, die speciaal voor monumenten is ontwikkeld. Dit glas is uitgevoerd als “getrokken glas” waardoor men de zachte, onregelmatige spiegeling behoud die juist zo karakteristiek is voor gevels in historische gebouwen en monumenten.