Energie-audit


Energie-audit, verplichting of kans?

De energie-audit (afgeleid uit de EED: energy efficienty directive) is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn representatief zijn.

Een EED-energie-audit bestaat uit:

Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen;

Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;

Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik en een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen

EED energiebalans