Maatschappelijk vastgoed krijgt labelverplichting


Ook het maatschappelijk vastgoed in Nederland krijgt wellicht een labelverplichting. Kantoren moeten vanaf 2023 al een verplicht label C hebben. Voor maatschappelijk vastgoed geldt nog geen verplichting, maar deze komt nu wel dichterbij.

Onderwerp van gesprek is of er ook een labelverplichting voor scholen en zorgvastgoed moet komen. In het ECN-rapport zijn op basis van referentiegebouwen maatregelenpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden.

Tot de mogelijkheden behoort het verplicht stellen van minimaal label C voor al het maatschappelijk vastgoed. Voor kantoren is al verplicht gesteld dat zij in 2023 minimaal label C moeten hebben.

Monique Zegers is gecertificeerd EPA-U adviseur en heeft jarenlange ervaring in het opstellen en afmelden van energielabels in de utiliteit. Zij bekijk graag met u de mogelijkheden om:

1.       Uw maatschappelijk vastgoed te inventariseren;

2.      Controleren of het huidige energielabel nog actueel is;

3.      Eventueel bijstellen van het huidige energielabel;

4.      Een verbetervoorstel maken waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt waarmee uw maatschappelijk vastgoed op de meest efficiënte manier het gevraagde energielabel kan bereiken.

Heeft uw hierover vragen schroom dan niet contact op te nemen met:

Monique Zegers, EPA-U adviseur

Zegers-EnergieProjecten

06-41412821

www.z-ep.nl

info@z-ep.nl