Zegers Energie Projecten


Energiebesparing zonder verlies van comfort! Dat wil iedereen. Het spaart het milieu en de portemonnee. Tenminste als je het goed aanpakt, en daar kan ZegersEnergieProjecten u over adviseren.

Z-EP is gecertificeerd om energielabels te maken in de utiliteit: E(nergie) P(restatie) A(dvies). Maar de voorkeur gaat uit naar het maken van een maatwerkadvies: een op de klant geschreven voorstel om energiebesparende maatregelen/renovaties uit te voeren. Hierbij wordt altijd gekeken of de de terugverdientijd binnen de afschrijvingstermijn valt, én of een actie rendabel is.

Echter; sommige acties verbeteren vooral het comfort of leveren milieuwinst op. Rendabiliteit is daarom niet altijd doorslag gevend. In een uitgebreid intakegesprek komen uw uitgangspunt en wensen uitgebreid aan de orde. We bespreken wat u belangrijk vindt, en wat u graag uitgewerkt wilt zien. Met de kennis en ervaring van Z-EP, levert dit een duidelijk, op uw situatie afgestemd, en goed uitvoerbaar advies op.