Monique Zegers


 

 

Zegers-EnergieProjecten is een onderneming gespecialiseerd in energieadvies, energielabels en energieaudits in de utiliteitsbouw.

Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau en heeft haar opleiding als EPA-U adviseur (energielabels in de utiliteit) afgerond.

Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig ondernemer en levert op maat energieadviezen, energielabels en energieaudits. 

Monique Zegers werkt als zzp-er nauw samen met een aantal andere bedrijven die actief zijn op het gebied van energiebesparing en alles wat daarmee samenhangt. Dit maakt dat er onderling veel kennisuitwisseling is en er regelmatig gezamenlijk projecten worden uitgevoerd. De energiebesparingsadviezen van Z-EP kunnen aangevuld worden met de adviezen van andere gespecialiseerde bedrijven waardoor er nog meer diepgang gecreëerd wordt. Denk hierbij aan geavanceerde energiemonitoring, duurzame energieopwekking en bodemenergie.

Behalve dat Monique Zegers graag samenwerkt met collega’s op het gebied van energiebesparing werkt zij ook graag nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat Monique Zegers regelmatig de betreffende locaties bezoekt, niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Door ter plaatse het besparingsadvies op te stellen worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden mee genomen. Energiebesparing luistert namelijk nauw: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn cruciaal voor een goed advies op maat.