Nieuws over E-label


 

Wat is het energielabel?

 

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De label klasse loopt van A++++ (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd adviseur geeft het af.

De verplichtingen voor het energielabel zijn veranderd vanaf juli 2014, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien.

 

  Verplicht sinds 2008 Veranderingen vanaf juli 2014
Bestaande utiliteitsbouw Energielabel voor utiliteitsbouw verplicht bij verkoop of verhuur sinds 1 januari 2008. Blijft hetzelfde.
Nieuwe utiliteitsbouw Energie Prestatie Coëfficiënt* (EPC) volstaat, als die niet ouder is dan 10 jaar. Energielabel** ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht, per 1 juli 2014.
Publieke gebouwen Per 1 januari 2009 moet het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen in publieke overheidsgebouwen groter dan 1.000 m² bruto vloeroppervlakte. Blijft voor publieke overheidsgebouwen hetzelfde. Per 1 juli 2014 moet het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek hangen in álle publieke gebouwen groter dan 500 m² bruto vloeroppervlakte (dus ook in ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels).
Verscherpt toezicht Energielabel voor utiliteitsbouw verplicht bij verkoop of verhuur sinds 1 januari 2008. Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

 

* EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt. Dit is een berekening die gemaakt wordt voor de bouwaanvraag van nieuwbouw. De berekening toont aan dat het gebouw voldoet aan de toen geldende eisen voor energie.

**Energielabel is het certificaat dat vanaf 1 januari 2008 verplicht is om bij verkoop of verhuur te overleggen aan de koper of huurder.

 

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van deze plicht. Bij het niet-naleven hiervan kan de ILT handhavend optreden. Bij de handhaving kunnen verschillende middelen worden ingezet, waaronder een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250,-. Het formele wetgevingstraject voor het kunnen opleggen van de bestuurlijke boete is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nagenoeg afgerond.

Gebouwen die een energielabel moeten hebben:

 

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels

Gebouwen die geen energielabel hoeven:

 

 • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)
 • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages)
 • tijdelijke bouwwerken (zoals een bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten ( zoals kerken en moskeeën)
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2
 • monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)

Dit Energielabel moet zijn afgegeven door een voor BRL 9500, gecertificeerde EPA-U-adviseur en gecertificeerde organisatie.

Wilt u meer informatie of wilt u een label laten maken?

Neem dan contact op met:

Monique Zegers
EPA-U adviseur
06-41412821
Info@Z-ep.nl
www.Z-ep.nl