Gemeentehuis energiebesparing


Gemeentehuis energiebesparing

Gemeentehuis energiebesparing

Een gemeenteraad kan zijn burgers stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen door middel van subsidies of voorlichting. Maar zij kan natuurlijk ook zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen gemeentehuis te laten scannen op energiebesparende maatregelen! : Gemeentehuis energiebesparing. Van belang is dan dat niet alleen de meest voor de handliggende maatregelen worden genomen (zoals zonnepanelen) maar ook de minder voor de hand liggende maatregelen kunnen soms (financieel) heel interessant zijn. Zo valt te denken aan warmteschilden achter de radiatoren, het afstellen van de tochtsluizen, leiding- en appendage-isolatie.
Ook de meer ingrijpende maatregelen zijn soms interessant om verder uit te zoeken. Wat dacht u van aan houtpelletketels, warmte-koude-opslag in de bodem of gevelisolatie. Bij dit alles kan Z-EP u van dienst zijn met een overzichtelijk en helder maatwerkrapport.