Oude panden energiebesparing


Oude panden energiebesparing

Oude panden energiebesparing

Een oud pand is dikwijls een koud pand. Isolatie was in de vorige eeuw nog niet altijd verplicht…laat staan in de eeuw daarvoor…en de eeuw daarvoor….
Een oud (kantoor)pand, zoals hier in Maastricht, wordt door Z-EP per definitie bekeken door een warmtebeeldcamera. Hierdoor wordt een ifra-roodbeeld gemaakt en krijgt men een globaal idee van de staat van de buitenschil van het pand. Waar zitten enventuele koude-bruggen, waar zitten de hotspots? Afhankelijk van de opdracht kan dit verder uitgewerkt worden in een maatwerkadvies. Het zal hoe dan ook in alle gevallen dienen als een onderbouwing van het gemaakte energielabel of energieadvies. Oude panden energiebesparing.

 

Oude panden energiebesparing